نرم كننده این كنترل داخل حمام آنت جكیز 426 گرم Aunt Jackies Moisturizing and Softening In Control Conditioner 426 g

نرم كننده این كنترل داخل حمام آنت جكیز 426 گرم تقویت كننده و نرم كننده عالی موهای فر است كه حالت طبیعی و زیبایی به موها می‌بخشد. این محصول در فروشگاه فریش موجود می‌باشد.

آنت جكیز (Aunt Jackies)